KONTAKTI

IIA Erasmus+ konkurs za međunarodnu mobilnost CARTES Arts Consorcium, nastavnici i osoblje ljetni semestar 2023/2024

POZIV:

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost: Re. 2023-1-ES01-KA171-HED-000149967

PERIOD TRAJANJA:         mobilnost traje 7 dana (5 dana boravka + 2 dana putovanja).

TEMATSKE OBLASTI:      U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne studijske oblasti su: umjetnost; konzervacija i restauracija i dizajn

ROK ZA PRIJAVU:           22.12.2023. godine

PRIJAVA:                         Prijava se vrši  slanjem potrebnih dokumenata na email intrenational@alu.unsa.ba

 

Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:

  • motivation letter
  • CV

 

*svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku

 

OSGURANJE  je obavezno. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

 

VIZA: stipendija ne uključuje troškove vize. Dužni ste obezbijediti vizu prije polaska.

 

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju – s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Nađa Softić – n.softic@alu.unsa.ba

 

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije

Međunarodna saradnja