KONTAKTI

IIA Erasmus+ School of Conservation and Restoration of Cultural Heritage Madrid

STUDENTI
ljetni semestar 2023/2024

 

POZIV ZA STUDENTE

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

 • Institucija:School of Conservation and Restoration of Cultural Heritage
  https://www.escrbc.com/en/
 • Država/Grad: Španija / Madrid
 • Period boravka:ljetni semestar akademske 2023/2024. godine.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Bachelor (studenti prve godine ne mogu aplicirati)
 • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupna studijska oblast je konzervacija i restauracija  https://www.escrbc.com/en/

STIPENDIJA: 1 student

ROK ZA PRIJAVU:  30.11.2023. godine

PRIJAVA:

 

Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:

 • motivation letter
 • CV
 • portfolio (PDF format)

 

*svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku

OSGURANJE  je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

VIZA: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

 

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju – s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Nađa Softić – n.softic@alu.unsa.ba

 

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije https://alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja-alu