KONTAKTI

IIA Erasmus+ Superior Design School of Murcia, Spain STUDENTI ljetni semestar 2021/2022

IIA Erasmus+
Superior Design School of Murcia, Spain

STUDENTI
ljetni semestar 2021/2022

 

POZIV ZA STUDENTE GRAFIČKOG DIZAJNA I PRODUKT DIZAJNA

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Akademije likovnih umjetnosti
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

 

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su ponuđene  studijske oblasti:

– Grafički dizajn
– Produkt dizajn

 

STIPENDIJA:

 • 2 studenta

 

ROK ZA PRIJAVU:  27.11.2021. godine

 

PRIJAVA:

 • Prijava se vrši na e-mail:  n.softic@alu.unsa.ba
 • Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:
 • Motivationletter – na engleskom
 • Learning Agreement – (u prilogu)
 • Application Form(u prilogu)
 • Portfolio (PDF)

*dokumente poslati na e-mail

 

OSGURANJE je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

VIZA:stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

 

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Akademije likovnih umjetnosti – BA
 • mobilnost se realizuje:
  • u ljetnom semestru akademske 2021/2022. godine;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju i aplikacijski obrazac, moraju imati potpise i pečate (studenti: od prodekana),
 • poštujte zadati rok apliciranja.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije:

Prof. Srđa Hrisafović, prodekan za međunarodnu saradnju – s.hrisafovic@alu.unsa.ba
Nađa Softić – n.softic@alu.unsa.ba

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije https://alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja-alu

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Sarajevu, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.