KONTAKTI

Info dan – Erasmus+ konkursi, 31. mart 2016.

Obavještavamo sve zainteresovane studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu da će se info dan o Erasmus+ konkursima (međunarodna kreditna mobilnost) održati u četvrtak, 31. marta 2016. godine sa početkom u 14,00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).  Na info danu ćemo predstaviti aktuelne konkurse u okviru Erasmus+ programa  koji se odnosi na međunarodnu razmjenu studenata, nastavnika i saradnika, kao i objasniti način prijavljivanja i prikupljanja potrebnih dokumenata. Više informacija može se naći na www.erasmus-unsa.ba.

    Konkurs je objavljen: