KONTAKTI

Informacija o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju

Detaljnije o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom možete pogledati ovdje: