KONTAKTI

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restuarcija Preliminarna rang lista kandidata, studijska 2021/2022. godina (II UPISNI ROK)

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina (II upisni rok).

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (21.09; 22.09 i 23.09),  o kojoj su Vijeće Akademije i Vijeće Prirodno – matematičkog fakulteta obavezni donijeti odluku u roku od tri dana (24.09.; 25.09. i 27.09). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Konačna rang-lista kandidatakoji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 28.09.2021.

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.

 

Služba za nastavu ALU