KONTAKTI

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restuarcija Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija studijska 2021/2022. godina (I UPISNI ROK)

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina (I upisni rok). 

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (06.07; 07.07 i 08.07),  o kojoj su Vijeće Akademije i Vijeće Prirodno – matematičkog fakulteta obavezni donijeti odluku u roku od tri dana (09.07.; 10.07. i 12.07). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovore dostavljate na adresu Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizadara 3, Sarajevo.

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 13.07.2021.

U roku od sedam radnih dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata na Akademiju likovnih umjetnosti i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene.