KONTAKTI

Internacionalni umjetnički konkurs – Ritam Evrope 2015.

USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR NOVI SAD

raspisuje nagradni

Internacionalni umetnički konkurs

za izbor plakata i fotografije na temu

RITAM EVROPE:70 godina od pobede nad fašizmom

 

 

  1. Radovi  treba da prikažu umetničko viđenje teme.
  2. Radovi ne smeju biti ranije objavljivani ili publikovani.
  3. Radove  slati  u digitalnom formatu, 300 DPI.
  4. Jedan autor može prijaviti najviše 4 rada.
  5. Svi radovi ili linkovi na kojima se mogu preuzeti dostavljaju se na e-mail adresu  ritamevrope@gmail.com   sa naznakom “Prijava za Konkurs RITAM EVROPE:70 godina od pobede nad fašizmom“.

 

Uz svaki rad potrebno je navesti:

·       ime i prezime autora,

·       ime rada,

·       telefon,

·       ulicu i mesto stanovanja autora.

Autori koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

 

Radovi se nagrađuju novčanim iznosima u protivrednosti 250 Eura za pobednički rad u obe kategorije.

Radove će pregledati i oceniti stručni žiri, a autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa dana17.04.2015. godine.

 

Organizator zadržava pravo da  bez nadoknade, a  za potrebe web-sajta, publikacija, propagandnih aktivnosti, marketinških kampanja   i drugih propratnih događaja u vezi sa delatnostima Ustanove SKCNS upotrebi prijavljene radove.

  • Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.
    Rok za prijem radova je 10.04.2015. godine

 

www.skcns.org

    Konkurs je objavljen: