KONTAKTI

Ispravka teksta Konkursa od 17.10.2011.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3
S A R A J E V O

 I S P R A V K A
teksta Konkursa od 17.10.2011.

Pod tačkom 7. Grafički dizajn – Uvod u grafički dizajn, Tipografsko oblikovanje i Grafika knjige, brišu se riječi : „Tipografsko oblikovanje“

    Konkurs je objavljen: