KONTAKTI

Izložba: Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića–Arhitektura izvan četiri zida

Bošnjački institut, Mula Mustafe Bašeskije 21, 71000 Sarajevo

17.09. – 17.10.2015.

Otvorenje izložbe: Bošnjački institut, Mula Mustafe Bašeskije 21, 17.09.2015 u 19:00.

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, u partnerstvu sa Bošnjačkim institutomFondacijom Adila Zulfikarpašićai Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu,  17. septembra 2015. godine organizira multimedijalnu izložbu posvećenu Selmanu Selmanagiću.

Izložba «Arhitektura izvan četiri zida» dokumentira život, školovanje, arhitektonsko-urbanistički opus i pedagoški rad Selmana Selmanagića (Srebrenica, 1905 – Berlin, 1986), jedinog arhitekte sa prostora Bosne i Hercegovine koji je studirao i diplomirao na najprestižnijoj školi evropske avangarde, Bauhaus, u Dessau 1932. godine. Cilj ove izložbe je primarno osvjetliti značaj i specifične doprinose Selmana Selmanagića ideji i tradiciji Bauhausa, uz kraći osvrt na specifične prilike u njemačkoj i bosanskohercegovačkoj arhitekturi u predmetnom razdoblju. Izložba ima i dva, zasebna tematska podsegmenta: radove studentskih radionica ALU i pregled radova pionira bh. arhitektonske moderne (u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu), a koji su bili savremenici S. Selmanagića.

 U istom prostoru, uoči otvorenja izložbe, bit će održano predavanje Azemine Bruch Selmanagić, kćerke Selmana Selmanagića, s početkom u 18:00.

Izložba je integralni dio međunarodnog naučno-istraživačkog, izložbenog i edukativnog  projekta Bauhaus – umrežavanje ideja i prakse (BauNet) koji  se realizira  u  saradnji više muzejsko-galerijskih i univerzitetskih institucija iz nekoliko evropskih zemalja: Austrije, Hrvatske, Njemačke i Bosne i Hercegovine(01.09.2013 – 30.09.2015.). U suradnji sa Muzejom suvremene umjetnosti iz Zagreba, kao inicijatorom i voditeljem projekta, i partnerskim institucijama iz Njemačke, Austrije i Slovenije, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU) uključila se, kao ko-organizator, u pripremu i realizaciju navedenog projekta u okviru natječaja EU Program Kultura 2007-2013.  

Izložba je realizirana uz podršku programa Evropske unije  Kultura 2007 – 2013, Ureda Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu Sarajevo.

https://alu.unsa.ba/files/Saopstenje%20za%20stampuS.SELMANAGIC.pdf

https://alu.unsa.ba/files/eu_flag-2015_0.jpg

Galerija