KONTAKTI

Izložba “Šta sve o tebi mogu da ne znam”, 7.-11.12.2013.

Naziv izložbe: Šta sve o tebi mogu da ne znam / What can I not know about you

Lokacije: Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Galerija “Java”, Galerija “Roman Petrović”.
Otvaranje izložbe: 07.12.2013. u 18.00
Trajanje izložbe: 07.12. – 11.12.2013.
Kustosice izložbe: Anja Bogojević i Amila Puzić
 

Razgovore s umjetnicima na temu „On Cultural Translation“ moderirat će Boris Buden:

  • 09.12.2013. Galerija „Roman Petrović“ u 11:00
  • 09.12.2013. Galerija „Java“ u 16:00
  • 10.12.2013. Galerija ALU u 11:00

Izlažu:
Yoav Admoni, Lejla Bajramović, Majda Begić, Antonije Burić, Mirela Čergić, Dara Dolunay, Andrea Dramičanin, Martin Fink, Alma Gačanin, Anke Hannemann, Emrah İnandım, Elma Jelovac, Vasiliki Katsarela, Nima Keshtkar, Iva Kirova,  Andrea Krivanek, Željka Kutle, Andres Londono, Sabina Maslo, Ivana Milev, Slađana Miličević, Jelena Nikolić, Nemanja Nikolić, Boris Orenčuk, Angela Lucie Parslow, Saman Pourisa, Luisa Roa, Tanja Samardžić, Bojan Stojčić, Haiyue Tao, Stefan Tasić, Luka Tripković, Melisa Vreto, Vuk Vučković, Maria Walcher, Ina Weise, Gao Yu.

Izložba Šta sve o tebi mogu da ne znam događa se u sklopu projekta Bauhaus Goes South-East Europe „City Lab Mostar 2013“, koji Bauhaus Universität/MFA program Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije (Weimar) realizira u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti (Sarajevo), Fakultetom likovnih umetnosti – Univerzitet umetnosti (Beograd) i Univerzitetom „Džemal Bijedić“ Odsjek likovnih umjetnosti (Mostar).

Riječ je o dugoročnom projektu koji je, prije svega, usmjeren na proizvodnju i razmjenu znanja, i razvijanje novih umjetničkih praksi i strategija u proizvodnji umjetnosti u javnom prostoru. Studenti, sa spomenutih univerziteta, su u mjesecu junu (2013.) realizirali niz umjetničkih intervencija u javnom prostoru Mostara, a istraživanje se odnosilo na pokušaj prevođenja translokalnih narativa u specifični kontekst Mostara, dok se kroz ovu izložbu, koja predstavlja nastavak započetog procesa, bave prevođenjem prethodno proizvedenih (umjetničkih) sadržaja u tradicionalni izložbeni prostor.

Ova izložba nastoji propitati granice javnog izlaganja i otvara prostor za pokretanje kritičke diskusije o kvaliteti života u Mostaru, u ekonomskom, političkom i društvenom smislu. Šta sve o tebi mogu da ne znam, usuđuje se postati mjestom prijestupa i odbija sudjelovat u reproduciranju Mostara kao simbolične i materijalne ruševine, gdje je obnova i upotreba kulturnih i nacionalnih vrijednosti nerijetko (zlo)upotrijebljena (i) za restauraciju vladajućih nacionalizama i fašizama. 

Sve aktivnosti unutar projekta Bauhaus Goes South – East Europe „City Lab Mostar 2013“ (2013 – 2014) podržane su od strane DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) fondacije.

Galerija