Izvještaj komisije za izbor u akademsko zvanje – Redovni profesor za oblast Crtanje od I do II