KONTAKTI

Izvještaj za izbor u akademsko zvanje Vanredni profesor za umjetničku oblast Crtanje i Slikanje, 1 izvršilac

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 03-351.1/ 23 od 28.09.2023. godine, Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj: 03- 511.2/23 od 11.12.2023.godine i Odlukom o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-21-37/23 od 20.12.2023. godine Akademija likovnih umjetnosti dana 30.12.2023.g.  raspisala je

konkurs izbor akademskog osoblja Vanredni profesor za umjetničku oblast Crtanje i Slikanje, 1 izvršilac

 

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Dokument je objavljen: