Javni konkurs Galerije UDAS Banja Luka za 2016. godinu.

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2016. godinu.

Pravo prijave na konkurs imaju studenti/kinje treće ili četvrte godine akademija likovnih umjetnosti, diplomirani slikari/ke sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i Regiona.

Zainteresovani kandidati/kinje potrebno je da dostave sledeće podatke:

1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
2. Kratku biografiju
3. 5 (pet) fotografija umjetničkih radova (JPG, PDF format)

Napomena: Kandidati/kinje koji budu odabrani od strane Umjetničkog savjeta Galerije UDAS za izlagačke aktivnosti u 2016. godinu, moći će da se predstave sa izložbom radova sa kojima su i konkurisali na Javni poziv, odnosno sa radovima na osnovu kojih ih je i Umjetnički savjet i vrijednovao.

Prijave na konkurs se dostavljaju isključivo putem e-maila: udas@teol.net . Prednost u odabiru kandidata/kinja imaće osobe sa invaliditetom.

Konkurs je otvoren do 15. januara 2016. godine do 15.00 časova. Rezultati konkursa biće objavljeni 29. januara 2016. godine na web sajtu www.udas.rs.ba