KONTAKTI

Javni konkurs Galerije UDAS Banja Luka za 2016. godinu.

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2016. godinu.

Pravo prijave na konkurs imaju studenti/kinje treće ili četvrte godine akademija likovnih umjetnosti, diplomirani slikari/ke sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i Regiona.

Zainteresovani kandidati/kinje potrebno je da dostave sledeće podatke:

1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
2. Kratku biografiju
3. 5 (pet) fotografija umjetničkih radova (JPG, PDF format)

Napomena: Kandidati/kinje koji budu odabrani od strane Umjetničkog savjeta Galerije UDAS za izlagačke aktivnosti u 2016. godinu, moći će da se predstave sa izložbom radova sa kojima su i konkurisali na Javni poziv, odnosno sa radovima na osnovu kojih ih je i Umjetnički savjet i vrijednovao.

Prijave na konkurs se dostavljaju isključivo putem e-maila: udas@teol.net . Prednost u odabiru kandidata/kinja imaće osobe sa invaliditetom.

Konkurs je otvoren do 15. januara 2016. godine do 15.00 časova. Rezultati konkursa biće objavljeni 29. januara 2016. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

    Konkurs je objavljen: