KONTAKTI

Javni konkurs Galerije UDAS Banja Luka za 2017. godinu

Galerija UDAS Banja Luka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi umjetnika/ca sa i
bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2017. godinu.
Pravo prijave na konkurs imaju
– Studenti/kinje treće ili četvrte godine akademija likovnih umjetnosti iz BiH i Regiona
– Diplomirani slikari/ke sa i bez invaliditeta iz BiH i Regiona
Zainteresovani kandidati/kinje potrebno je da dostave sledeće podatke
– Lične podatke (ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
– Kratku biografiju (maksimalno 1 stranica A4 formata)
– 10 (deset) fotografija umjetničkih radova (JPG ili PDF format)
– Kandidati mogu dostaviti tekst o radovima, maksimalno 1 stranica A4 formata (nije
obavezujuće)
Način prijave
– Prijave na konkurs se dostavljaju isključivo putem e-maila: udas@teol.net
– Prednost u odabiru kandidata/kinja imaće osobe sa invaliditetom
Rok za prijavu
– Konkurs je otvoren do 13. januara 2017. godine do 15:00 časova.
Napomena
– Kandidati/kinje koji budu odabrani od strane Umjetničkog savjeta Galerije za izlagačke
aktivnosti u 2017. godini, u obavezi su da se na izložbama predstave sa radovima sa kojima su i
konkurisali, odnosno sa radovima na osnovu kojih ih je i Umjetnički savjet odabrao.
– U Galeriji se može postaviti ukupno 17 radova B1 formata.
Rezultati konkursa
– Rezultati konkursa biće objavljeni 25. januara 2017. godine na web sajtu www.udas.rs.ba
Umjetnički savjet
Galerije UDAS Banja Luka

Konkurs je objavljen: