KONTAKTI

JAVNI KONKURS za izbor radnika na određeno vrijeme

1.       Raspisuje se konkurs za izbor radnika na radno mjesto:

–          Stručni saradnik u radionici…………1 izvršilac

Izbor se vrši na određeno vrijeme

Uz prijavu na pomenuti konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Ovjerenu kopiju svih dokumenata o stečenom stručnom zvanju, školskoj spremi i dodatnom osposobljavanju u struci (KV, VKV majstor) – stolarske struke
  • Kopiju lične karte
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od strane MUP-a
  • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak po bilo kom osnovu (općinski sud ili kantonalni sud)
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Kraću biografiju (CV)
  • Poželjna je pisana preporuka od prethodnih poslodavaca
  • Adresa stanovanja i broj kontakt telefona

Kompletan konkurs koji je objavljen i u dnevnim novinama 21.09.2016.g. možete preuzeti na narednom linku:

Konkurs je objavljen: