KONTAKTI

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos Stručni saradnik / Odsjek Grafika

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj:02-04-16944-24/22 od 21.04.2022.godine) i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj 03-474/22. godine Univerzitet u Sarajevu- Akademija likovnih umjetnosti, raspisuje

Pitanja i listu literature možete preuzeti ovdje:
https://alu.unsa.ba/lista-pitanja-i-literature-iz-oblasti-iz-kojih-ce-se-polagati-ispit-za-radno-mjesto-strucni-saradnik-odsjek-grafika/

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta:
1. Stručni saradnik / Odsjek Grafika
 , jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme- uz probni rad
od šest mjeseci

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: