KONTAKTI

Junsko-julski ispitni termini akademske 2022/2023. godine

PRVI (REDOVNI) TERMIN od  19.06.2023 – 30.06.2023. godine

DRUGI (POPRAVNI) TERMIN od 03.07.2023 – 14.07.2023. godine

  • Prijava za prvi termin se vrši od 12.06.2023. godine do 4 dana prije ispita putem eUNSA
  • Prijava za drugi termin se vrši od 12.06.2023. godine do 4 dana prije ispitaputem eUNSA
  • Prijava se vrši putem eUNSA sistema

Nakon što sistem zatvori prijavu  ispit više nećete moći prijaviti.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu.

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email studentska@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne prijave ispit ili se ne jave da nisu bili u mogućnosti prijaviti ispit neće moći pristupiti ispitu. 

*Studenti koji su prenijeli ispite u narednu godinu mogu polagati ispite iz ljetnog semestar prethodne školske godine u redovnim ispitnim rokovima.

Studenti koji imaju status APSOLVENTA i APSOLVENTA PONOVCA imaju pravo polagati ispite iz zimskog i ljetnog semestra.

Ispite iz ljetnog semestra prijavljujete putem eUNSA sistema (prema gore navedenim uputama)

Ispite iz zimskog semestra prijavljujete, za oba ispitna termina, na email studentska@alu.unsa.bau periodu od 12.06.2023. do 16.06.2023. godine nakon čega će biti zakazani termini ispita i otvorena prijava.

 

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite od 12.06.2023. do 16.06.2023. godine na e-mail studentska@alu.unsa.ba

 

Ukoliko imate problema pri logovanju na eUNSA sistem molim da se obratite na e-mail: eunsa@unsa.ba 

Sve dodatne informacije:

Tel: 033 210 – 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba