KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – treći upisni rok

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (treći upisni rok). 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 7 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu i na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 19.10. do 27.10.2022. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 30.09.2022. godine u periodu od 11 do 13 sati.