KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina – drugi prijavni rok

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina (drugi upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 25.09 -29.09.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 25.09.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Datum početka nastave 02.10.2023. godine.

 

 

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti i Univerzitet u Sarajevu- Prirodno matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijske 2023/2024. godine (drugi upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 25.09 -29.09.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati.

 

Datum početka nastave 02.10.2023. godine 

 

Služba za nastavu i studentska pitanja