KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina – prvi upisni rok

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2023/2024. godina (I upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu i na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 17.07 -21.07.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 21.07.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati. Datum početka nastave će biti naknadno objavljen

 

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti i Univerzitet u Sarajevu- Prirodno matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijske 2023/2024. godine (I upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 5 radnih dana od dana objavljavinja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu i na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 17.07 -21.07.2023. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Datum početka nastave će biti naknadno objavljen.