KONTAKTI

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina – prvi upisni rok

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (prvi upisni rok).

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan je izvršiti upis u roku od 7 radnih dana od dana objavljivanja konačne rang liste i dostaviti orginale uploadovanih dokumenata, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu i na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 12.10. do 20.10.2022. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti do 20.10.2022. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Datum početka nastave 17.10.2022. prema raporedu koji će biti naknadno objavljen