KONTAKTI

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini – drugi konkursni rok

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija – drugi konkursni rok (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 21.09.2018. godine, u 11:00 sati.

Kandidati su dužni podići svoje mape u Studentskoj službi do 28.09.2018. godine. Poslije ovog datuma Akademija ne odgovara za predate radove.

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 24.09 – 28.09.2018. od 11 do 13 sati.

Dokumenti potrebni za upis  objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije (dokument u prilogu).

Raspored predavanja će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti.

 

POČETAK NASTAVE I DODJELA INDEXA U PONEDJELJAK 01.10.2018. U 9 SATI. 

Konkurs je objavljen: