KONTAKTI

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – drugi konkursni rok

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini – drugi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti.

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  26.09.2019. GODINE

Odluka Vijeća je konačna.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 30.09 – 03.10.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti.

Konkurs je objavljen: