KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja – Vanredni profesor za umjetničku oblast Crtanje  i Slikanje , 1 izvršilac

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233.Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odlukoe o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 03-351.1/ 23 od 28.09.2023. godine, , Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-511.2/23  od 11.12.2023.godine i Odlukom o davanju saglasnosti na raspisivanje  konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-21-37/23 od 20.12.2023. godine raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

  1. Vanredni profesor za umjetničku oblast Crtanje  i Slikanje , 1 izvršilac

 

II – Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17,35/20,40/20,39/21).

 

Detaljnije o konkursu možete pogledati u dokumentu:

Dokument je objavljen: