KONTAKTI

Konkurs za dodjelu stipendija: „SUADA DILBEROVIĆ“

KO N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU
IZ FONDA „SUADA DILBEROVIĆ“ U STUDIJSKOJ 2015/2016. GODINI

Detaljnije o konkursu možete pogledati na linku:

 

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=2550&Itemid=348

    Konkurs je objavljen: