KONTAKTI

Konkurs za dostavljanje likovnih radova MKSJ

na temu pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu

Zbog velikog interesa studenata, Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je produžilo rok za dostavu likovnih radova studenata univerziteta s područja bivše Jugoslavije na temu pravde i pozivanja na odgovornost u kontekstu seksualnog nasilja počinjenog u ratu.

Svi zainteresovani studenti svoje radove mogu dostaviti do petka, 10. jula 2015., na adresu kancelarije MKSJ-a u Sarajevu: UN ICTY, p.p. 370, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Odabrani radovi će se naći u predstojećoj publikaciji i/ili će biti izloženi na promociji knjige u kojoj će biti predstavljena iskustva Tužilaštva u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja počinjene tokom sukoba na području bivše Jugoslavije. Konkretno, u ovoj knjizi će biti predstavljen osvrt na dostignuća i izazove s kojima se Tužilaštvo suočava, te na ono što je naučeno tokom istraga i krivičnog gonjenja za zločine seksualnog nasilja pred MKSJ-om.

Osim toga, za tri najbolja rada su obezbijeđene novčane nagrade u iznosu od 500, 200 i 100 eura, a autor najuspješnijeg likovnog rješenja će takođe osvojiti trodnevnu posjetu Haagu, gostovanje na promociji knjige i posjetu MKSJ-u.

Konkurs je objavljen: