KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos – Vanredni profesor oblast Kiparstvo

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 201.Statuta Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj:03-473.4/22 od 27.09.2022.godine, Odlukom o dopunama dinamičkog plana broj:03-512.4/22 od 11.10.2022.godine, Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj:03-603.3/22  od 16.11.2022. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-53/22  od 30.11.2022. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

  1. Vanredni profesor za umjetničku oblast Kiparstvo , 1 izvršilac

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: