KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos – Vanredni profesor za umjetničku oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233.Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 03-351.1/ 23 od 28.09.2023. godine, , Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj:  03-166.3/24 od 16.04.2024. godine i Odlukom o davanju saglasnosti na raspisivanje  konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-29/24 od 24.04.2024.godine raspisuje se

 

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

  1. Vanredni profesor za umjetničku oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac

 

II – Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17,35/20,40/20,39/21).

 

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: