KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos za oblast Grafika/ Crtanje

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 201.Statuta Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj:03-473.4/22 od 27.09.2022.godine, Odlukom o dopunama dinamičkog plana broj:03-512.4/22 od 11.10.2022.godine, Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj:03-157.3/23  od 11.05.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-25/23  od 31.05.2023.godine

raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1.Vanredni profesor za oblast Grafika/Crtanje , 1 izvršilac

2. Docent za oblast Grafika/Crtanje , 1 izvršilac

 

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: