KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja Vanredni profesor za umjetničku oblast Grafički dizajn

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233.Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj:03-318.3/23  od 11.09.2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-15-4/23 od 27.09.2023.godine raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1.       Vanredni profesor za umjetničku oblast Grafički dizajn , 1 izvršilac

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: