KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos -Viši asistent za naučnu oblast Historija umjetnosti , 1 izvršilac

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-103.7/24 i Odluke o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6-35/24 od 27.03.2024. godine raspisuje se

KONKURS
za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

 

1. Viši asistent za naučnu oblast Historija umjetnosti , 1 izvršilac

II – Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 112. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22).

Viši asistent: završen drugi ciklus studija ili njegov ekvivalent s najmanje 300 ects, 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8.

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

 

Konkurs je objavljen: