KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja viši asistenti

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 201.Statuta Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj:03-473.4/22 od 27.09.2022.godine, Odlukom o dopunama dinamičkog plana broj:03-512.4/22 od 11.10.2022.godine, Odlukom Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj:03-065.4/23 od 03.03.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-7-2/23 od 29.03.2023.godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1.    Viši asistent za oblast Crtanje, 1 izvršilac
2.    Viši asistent za oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac
3.    Viši asistent za oblast Produkt dizajn, 1 izvršilac

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: