KONTAKTI

KONKURS za izbor i prijem u radni odnos u punom radnom vremenu akademskog osoblja – docent Metodika

Docent za predmete Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne culture od  I do IV ; Hospitacije u nastavi likovne umjetnosti i likovne kulture; Metodika kreativnog procesa, Metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture –metodički praktikum I i II 1 izvršilac

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: