KONTAKTI

Konkurs za izbor i prijem u radni odnos vanredni profesor za oblast slikanje i crtanje

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20 ), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu broj 03-026.2/20 od 15.01.2021.godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj:01-1-42/21 od 27.01.2021. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu  r a s p i s u j e

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (puno radno vrijeme)  na oblasti:
1.    Crtanje i  Slikanje , 1 (jedan) izvršilac

U skladu s članom 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 40/20) uslovi za izbor u nastavnoumjetnička zvanja  zvanja su sljedeći:
Vanredni profesor:
Završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta , tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: