KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademska zvanja v.ass. oblast Multimedija i oblast Fotografija

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj;03-352.7/22  od  30.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-69/22 od 20.07. 2022.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Univerziteta u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti,

raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor u akademsko zvanje

1.       Viši asistent za oblast Multimedija – 1 izvršilac,

2.       Viši asistent za oblast  Fotografija- 1 izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97  Zakona o visokom obrazovanju (Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo ,broj 33/17, 35/20 i 40/20 i 39/21).