KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademsko zvanje – Viši asistent Oblast Crtanje i Slikanje

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-1007.4/18 od 11.10.2018. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj ;01- 1035-49/18 od 24.10.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ,

r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje

 

  1. Viši asistent za oblasti Crtanje i Slikanje ( Većernji akt od I do VIII ),  1 izvršilac,
  2. Viši asistent za oblasti Crtanje i Slikanje, 1 izvršilac.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: