KONTAKTI

Konkurs za izradu idejnog rješenja grafičkog znaka konferencije

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u periodu 27. – 29. septembra 2017.
godine organizuje 28. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene
industrije. Za potrebe komunikacijskih aktivnosti Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo je
odlučio objaviti

Konkurs
za izradu idejnog rješenja grafičkog znaka Konferencije

Pravo učestvovanja na konkursu imaju svi studenti Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu koji
rad predaju u formi predviđenoj projektnim zadatkom.
Projektni zadatak: Za potrebe komunikacijskih aktivnosti u 2017. godini Poljoprivrednoprehrambeni
fakultet Univerziteta u Sarajevu želi naručiti, odabrati i upotrebljavati grafički znak
Međunarodne naučno-stručne konferencije iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Znak
treba da uzme u obzir međunarodni karakter Konferencije, te područja istraživanja kojima se bavi –
poljoprivredu i prehrambenu industriju.
Format na kojem se znak predaje je papir u veličini A3/A4 formata dostavljen na elektronskom
mediju (CD/DVD/USB). Znak bi trebao biti napravljen u Corel Draw-u i spremljen kao vektorski
dokument (.cdr = Corel Draw i .pdf = Adobe Acrobat Reader / Distiller). Dostaviti i bitmap
dokument u boji (jpg) minimalno 300 dpi.
Konkursni radovi se predaju u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom poštom na adresu:
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo (obavezno sa naznakom
“NE OTVARAJ – IDEJNO RJEŠENJE – KONFERENCIJA FAKULTETA”). Radovi se potpisuju šifrom u
gornjem desnom uglu lista papira. U kovertu sa idejnim rješenjem učesnici su dužni priložiti i
zatvoriti neprozirnu kovertu sa znakom “Autor – za obavijest” i šifrom u gornjem desnom uglu. U
koverti su dužni navesti autorove kontakt podatke.
Rok predaje idejnih rješenja je 17.mart 2017. godine (do 15,00).
Organizacioni odbor Konferencije će odabrati najbolje (jedno) rješenje. Kriterij za ocjenjivanje biće
originalnost idejnog rješenja, jasnoća poruke, korespondencija sa međunarodnim obilježjima
Konferencije i istraživačkim područjima kojima se Konferencija bavi, te funkcionalnost i
prilagodljivost upotrebe na različitim klasičnim i elektronskim medijima.
Najbolje idejno rješenje biće novčano nagrađeno u iznosu od 400 KM.
Učesnici konkursa su autori svojih radova i pridržavaju sva autorska prava, a Poljoprivrednoprehrambeni
fakultet Sarajevo isplatom nagrade stiče pravo vlasništva nad odabranim rješenjem.
Kontakt adresa za dodatne informacije: podrska@ppf.unsa.ba

    Konkurs je objavljen: