KONTAKTI

Konkurs za prijem studenata za honorarni rad na projektima SPUS-a

KONKURS ZA PRIJEM 186 STUDENATA ZA REALIZACIJU PROJEKATA
STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu koji žele da se aktiviraju u studentskom aktivizmu i projektima Studentskog parlamenta.

Na konkursu je objavljeno ukupno 186 volonterskih pozicija.

Konkurs vrijedi za sve studente Univerziteta u Sarajevu koji žele da rade na slijedećim projektima i volonterskim mjestima:

 • Sarajevo student fest 2014 – 6 izvršilaca

 • Unsa liga 2014 – 15 izvršilaca*

  • Koordinator nogometne lige – 1 izvršilac

  • Koordinator košarkaške lige – 1 izvršilac

  • Koordinator obojkaške lige – 1 izvršilac       

  • Koordinator za stoni tenis – 1 izvršilac

  • Koordinator za tenis – 1 izvršilac

  • Koordinator za šah – 1 izvršilac

  • Zapisničari za sve sportove – 9 izvršilaca

 • Atletski kup – 5 izvršilaca*

 • Škola plivanja – 5 izvršilaca*

 • Međunarodna konferencija – 5 izvršilaca

 • Studentske edukacije – 10 izvršilaca

 • Sajam studentskih poslova – 10 izvršilaca

 • Muzička soba – 5 izvršilaca*

 • Studentski Bazar (sajam studentskih rukotvorina) – 5 izvršilaca

 • University welcome party – 6 izvršilaca

 • Ski škola – 8 izvršilaca*

  • Ski instruktor – 4 izvršioca

  • Snowboard instruktor – 4 izvršioca

 • Studentski portal Studentskog parlamenta spus.ba – 3 izvršioca

 • Sajam studentskih organizacija – 5 izvršilaca

 • Projekat obnove studentskih domova – 5 izvršilaca*

 • Pravna služba Studentskog parlamenta UNSA – 5 izvršilaca*

 • Univerzitetska posjeta Srebrenici – 5 izvršilaca

 • Sajam studentskih organizacija – 5 izvršilaca

 • Studentski novinarski tim – 10 izvršilaca*

  • Studentske novine- 5 izvršilaca

  • Studentska televizija- 5 izvršilaca

 • Sajam mladih naučnika – 5 izvršilaca*

 • Pravna služba SPUS-a – 5 izvršilaca*

 • Projekti za zdravlje studenata – 5 izvršilaca*

 • Studentska radionica – 10 izvršilaca

 • Tim za promociju  – 10 izvršilaca

 • Fotograf – 1 izvršilac**

 • Dizajner – 1 izvršilac**

 • Lektor – 1 izvršilac*

 • Studentske zabave – 4 izvršioca

 • Projekat  analize rada ISSS sistema na Univerzitetu u Sarajevu – 4 izvršioca

 • Ured za kvalitet pri svakoj članici Univerziteta u Sarajevu – 26 izvršilaca

 • Od kandidata se očekuje:

  • Akademija likovnih umjetnosti– 1 izvršilac

  • Akademija scenskih umjetnosti– 1 izvršilac

  • Arhitektonski fakultet – 1 izvršilac

  • Ekonomski fakultet– 1 izvršilac

  • Elektrotehnički fakultet– 1 izvršilac

  • Fakultet za kriminalisitku, kriminologiju i sigurnosne studije– 1 izvršilac

  • Fakultet političkih nauka– 1 izvršilac

  • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja– 1 izvršilac

  • Fakultet za saobraćaj i komunikacije– 1 izvršilac

  • Fakultet zdravstvenih studija– 1 izvršilac

  • Farmaceutski fakultet– 1 izvršilac

  • Filozofski fakultet– 1 izvršilac

  • Građevinski fakultet– 1 izvršilac

  • Mašinski fakultet – 1 izvršilac

  • Medicinski fakultet– 1 izvršilac

  • Muzička akademija– 1 izvršilac

  • Pedagoški fakultet– 1 izvršilac

  • Prirodno-matematički fakultet– 1 izvršilac

  • Poljoprivreno-prehrambeni fakultet– 1 izvršilac

  • Pravni fakultet– 1 izvršilac

  • Stomatološki fakultet– 1 izvršilac

  • Šumarski fakultet– 1 izvršilac

  • Veterinarski fakultet– 1 izvršilac

  • Fakultet islamskih nauka– 1 izvršilac

  • Katoličko-bogoslovni fakultet– 1 izvršilac

  • Fakultet za javnu upravu– 1 izvršilac

(kandidati koji se prijavljuju za poziciju ureda za kvalitet moraju biti upisani na fakultet za koji se prijavljuju )

Svaki projekat zahtjeva različite vještine i sposobnosti i studenti prilikom apliciranja na konkurs trebaju naglasiti na kojim projektima se želite aktivirati.

 

Kandidata očekuje:

 • učešće u najvećim i najpopularnijim projektima SPUS-a;

 • zanimljiv i društveno-koristan posao;

 • korisno radno iskustvo za CV;

 • rad u dinamičnom timu;

 • preporuke od strane SPUS-a;

 • sticanje novih znanja i vještina;

 • nova poznanstva;

 • honorarna zarada.

Od kandidata se očekuje:

 • sposobnost samostalnog rada i rada u timu;

 • odgovornost i privrženost poslu;

 • komunikativnost i solidarnost;

 • poznavanje engleskog jezika i rada na računaru;

 • inovativnost i želju za radom

Svaki aplikant prilikom prijave na konkurs mora dostaviti:

 • dokaz da je student Univerziteta u Sarajevu;***

 • dokaz o uplati podrške studentskom aktivizmu – SPUS (uplaćena na račun SPUS-a  broj 338-690-2222-532-015) (skenirana uplatnica);

 • kratku biografiju – CV;

 • motivaciono pismo;

 • projekat na kojem se želi aktivirati – (maximalno 3  projekta); 

 • U CV-u naglasiti vještine i iskustva koja su potrebna, a naglašena u posebnim zahtjevima;

 • Za projekte koji su označeni sa dvije zvijezdice (**) (fotograf i dizajner) potrebno je uz prijavu dostaviti reference o dosadašnjem radu.

***(skenirane stranice indexa o statusu studenta za ovu akademsku godinu ili ISSS potvrdu o statusu); (ukoliko je indeks u procesu obrade za upis nove školske godine, može se priložiti printscreen ISSS profila, a ukoliko kandidat nema ISSS profil, potvrda se može dostaviti naknadno, uz napomenu);

Posebni zahtjevi

Za projekte koji su označeni sa zvjezdicom (*) potrebno je da student posjeduje znanja i vještine iz polja koje taj projekat obuhvata. (npr: UNSA liga- sportisti, student Fakulteta sporta i tjelasnog odgoja, kao i student koji posjeduju znanja i vještine iz određenih sportskih disciplina koja se navode u konkursu; i sl.)

Aplikacije se šalju putem elektronske pošte na mail: konkurs.spus@gmail.com 

Konkurs je otvoren do 20.10.2013. godine.

Svi aplikanti koji zadovolje kriterije će biti pozvani na intervju sedam dana po završetku konkursa. Informacije o mjestu i vremenu održavanja intervjua će biti objavljene na stranici SPUS-a.

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće biti uzete u razmatranje.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

LINK: http://spus.ba/spus-novosti/konkurs-za-prijem-studenata-za-honorarni-rad-na-projektima-spus-a.html

Konkurs je objavljen: