KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa Interdisciplinarnog studija konzervacija i restauracija u akademskoj 2017/2018. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija  Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, Akademija likovnih umjetnosti, Prirodno matematički fakultet  i Arhitektonski fakultet u Sarajevu,

o b j a v l j u j u

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA INTERDISCIPLINARNOG STUDIJA KONZERVACIJA I RESTAURACIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uslovima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa prethodno završenim prvim ciklusom istog ili srodnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 (E)CTS studijskih bodova.

U prvu godinu studija u školskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata.

PRIJEM DOKUMENATA JE OD 15.09. DO 29.09.2017. GODINE OD 11 –  13 SATI U STUDENTSKOJ SLUŽBI AKADEMIJE, UL. OBALA MAKA DIZDARA BR. 3

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: