KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija  Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini, Akademija likovnih umjetnosti, Prirodno matematički fakultet  i Arhitektonski fakultet u Sarajevu, objavljuju konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija u akademskoj 2018/2019. godini

Konkurs je objavljen: