KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija – DRUGI PRIJAVNI ROK

Univerzitet u Sarajevu objavulje Dopunu Konkursa za upis studenata u prvu godinu u akademskoj 2022/2023. godini – II ciklus studija 

KONKURS je objavljen je na linku OVDJE

Broj slobodnih mjesta po odsjecima će biti objavljen nakon okončanja prvog upisnog roka.

Prijava za drugi prijavni rok vrši se
podnošenjem dokumentacije 
na Akademiju likovnih umjetnosti
od 04.10. do 11.10.2022.
godine u periodu od 11 do 13 sati
(Obala Maka Dizdara 3)

Potrebno je da kandidati izvrše registraciju na sistem upisi.unsa.ba 

Razgovor kandidata sa Komisijom za prijem studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija po odsjecima
(obrazloženje predložene teme individualnog istraživačkog rada)
održat će se 14.10. 2022. u 10 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

 

DOKUMENTI

Uz dokumente potrebne za prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 16., potrebno dostaviti i

Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40,00 KM:
Svrha uplate: Prijemni ispit – Akademija likovnih umjetnosti i naznačiti odsjek na koji aplicirate
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

 

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji su propisani Konkursom za upis studenata (član 16.)  predati i:

–  Prijedlog teme individualnog istraživačkog rada za II ciklus studija /formular preuzimate u dokumentu u prilogu i dostavljate ga zajedno sa ostalom dokumentacijom/

–  najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje dostavljate u Studentsku službu Akademije likovnih umjetnosti do 11.10.2022.

 

Preduvjeti za upis na fotografiju:

–        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata.
–        maketu fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice).
–        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu – tačka 1 i 2).

 

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: https://alu.unsa.ba/content/ekvivalencija-i-nostrifikacija-diploma

PRIJEMNI ISPIT obavlja komisija koju imenuje Vijeće Akademije, a sastoji se od:

  • ocjene priloženih radova,
  • vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i
  • razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada).

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 14 bodova, odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet).

Odsjeci na kojima se realizuje upis na drugi ciklus studija su:

  • Nastavnički odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kipaastvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek Produkt dizajn
  • Fotografija

 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini možete naći u dokumentu u prilogu

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Sarajevo, 01.10.2022. godine