KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u akademskoj 2018/2019. godini (dokument u prilogu).

Konkurs je objavljen: