KONTAKTI

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na UNSA 2013./2014.

UNIVERZITET U SARAJEVU
OBAVIJEST
O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA I AKADEMIJAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2013/2014. GODINI

U skladu sa članom 83. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10), a na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo od 20. 06. 2013. godine, obavještavamo vas da će konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2013/2014. godinu biti objavljen 22. juna 2013. godine na web stranici i oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu: http://www.unsa.ba/ i web stranicama i oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu

Konkurs je objavljen: