KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na UNSA za školsku 2011/2012

Na osnovu člana od 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10), i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/2012. godini.

U Prilogu mozete preuzeti Konkurs Univerziteta u Sarajevu te Informacije o polaganju prijemnog ispita na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (dokumenti u .pdf formatu u prilogu).

Konkurs je objavljen: