KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022./2023. godini.

KONKURS je objavljen je na linku OVDJE

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice  http://upis.unsa.ba

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • 0d 13. 06. do 24 .06. 2022. godine za ODSJEKE (Nastavnički, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn) na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita 
  • Od 13. 06. do 01. 07. 2022. godine za Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Detaljnije informacije o upisu na Nastavnički odsjekSlikarstvoKiparstvoGrafiku, Grafički dizajn Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledati OVDJE

Detaljnije infomacije o upisu na Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija gdje nije predviđeno polaganaje prijemnog ispita možete pogledati OVDJE

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

    Konkurs je objavljen: