KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023./2024. godini – Akademija likovnih umjetnosti

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2023./2024. godini

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: http://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-studenata-na-univerzitet-u-sarajevu-u-akademskoj-20232024-godini 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita provodi se isključivo ONLINE putem putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice  http://upis.unsa.ba od 12.06. do 30.06.2023.godine

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

PRIJEMNI ISPIT
za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija održat će se od
ponedjeljka, 03.07.2023. do petka, 07.07. 2023.godine
na Akademiji likovnih umjetnosti,Obala Maka Dizdara 3

 

Raspored polaganja prijemnog ispita i dodatne informacije za kandidate u dokumentu u prilogu.

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 15., potrebno uploadovati i

Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40,00 KM:

Svrha uplate: Prijemni ispit – Akademija likovnih umjetnosti i naznačiti odsjek na koji aplicirate
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

Drugi dan prijemnog ispita kandidati predaju mapu od najmanje 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4 formata.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

Kandidati koji su ostvarili nagrade, jedno od prva tri mjesta, iz oblasti likovne kulture, dizajna i fotografije, na međunarodnim, državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim takmičenjima, ostvaraju broj bodova kako je objavljeno Konkursom (član 20. Konkursa).

 

PRIJEMNI ISPIT

Svi kandidati polažu ispit za provjeru podobnosti za ovaj studij.
Test podobnosti se sastoji iz 5 disciplina, pismeni na temu iz područja umjetnosti i 4 discipline posebnog programa za određena usmjerenja.

Na početku i tokom prijemnog ispita komisije pregledaju radove kandidata koji su priloženi uz prijavu na konkurs (mapa od najmanje 10  samostalnih radova) iz slobodne aktivnosti kandidata, format i tehnika radova po slobodnom izboru kandidata, aza Odsjek grafički dizajn, pored ove mape kandidati prilažu i 10 fotografija A4 formata.

Na prijemnom ispitu kandidati ostvaruju bodove po osnovu pokazanih rezultata u izradi slijedećih zadataka:

 •   I Kandidati svih odsjeka rade pismeni rad na temu iz područja umjetnosti
 •   II Kandidati za pojedine odsjeke rade zadatke iz slijedećih disciplina:

 

Nastavnički odsjek:

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje mrtve prirode
 • bodovanje priloženih radova/mape

 

Odsjek slikarstvo

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje mrtve prirode
 • bodovanje priloženih radova/mape

 

Odsjek kiparstvo

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • modeliranje portreta
 • bodovanje priloženih radova/mape

 

Odsjek grafika

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • predložak za jednu od tehnika
 • bodovanje priloženih radova/mape

 

Odsjek grafički dizajn

 • crtanje portreta
 • crtanje mrtve prirode
 • Vizuelna komunikacija – piktogrami
 • Vizuelna komunikacija – plakat

 

Odsjek produkt dizajn

 • crtanje kompozicije
 • prostorna kompozicija u papiru
 • redizajn i analiza predmeta / modelovanje u glini
 • intervju, pregled mape i obrazloženje dizajnerskih zadataka

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn) u studijskoj 2023/2024. godini u dokumentu u prilogu.

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba 

 Sarajevo, 12.06.2023. godine