KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023./2024. godini – Interdiscplinarni studij Konzervacija i restauracija

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2023/2024. GODINI

PRVI UPISNI ROK 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: http://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-studenata-na-univerzitet-u-sarajevu-u-akademskoj-20232024-godini 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba od 12.06. do 07.07. 2023.godine (za studijske programe na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita)

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, Akademije likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2023./2024. godini u dokumentu u prilogu.

Dokumenti potrebni za online prijavu navedeni su u Konkursu za upis studenata, član 15.

Plan upisa u dokumentu u prilogu.

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba

Sarajevo, 12.06.2023. godine