KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2016/2017.godini

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA

STUDIJA  NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Konkurs je objavljen: