KONTAKTI

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024./2025. godini – Akademija likovnih umjetnosti

PRVI PRIJAVNI ROK

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024./2025. godini

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini | Univerzitet u Sarajevu (unsa.ba)

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se online, putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice Upisi UNSA  od 10.06. do 28.06.2024. godine (za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita)

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

PRIJEMNI ISPIT
za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija će se održati od
ponedjeljka, 01.07.2024. do petka, 05.07. 2024.godine
na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3

 

Raspored polaganja prijemnog ispita kao i dodatne informacije za kandidate će biti naknadno objavljeni.

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 15., potrebno uploadovati i

Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40,00 KM:

Svrha uplate: Prijemni ispit – Akademija likovnih umjetnosti i naznačiti odsjek na koji aplicirate
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

Kandidati predaju mapu od najmanje 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn, pored mape i 10 slobodnih fotografija A4 formata.

Kandidati mapu predaju drugi dan prijemnog ispita na odsjeku koji im je prvi izbor.

BODOVANJE

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se na način da se prosjek ocjena iz svih predmeta pomnoži sa 4 i zaokruži na dvije decimale (saberu se ocjene, podijele sa brojem predmeta i pomnoži se sa 4).

Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za studij na Akademiji vrednuje se maksimalno 20 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 4.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola su maternji jezik i strani jezik.

Rezultati postignuti na prijemnom ispitu vrednuju se sa maksimalno 60 bodova.

Kandidati koji su ostvarili nagrade, jedno od prva tri mjesta, za likovna odnosno dizajnerska ostvarenja na međunarodnim, državnim, kantonalnim i općinskim takmičenjima, ostvaruju broj bodova onako kako je objavljeno Konkursom.

Kandidatima koji su imali odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, dodjeljuje se dodatnih 5 (pet) bodova.

 

PRIJEMNI ISPIT

Na prijemnom ispitu kandidati ostvaruju bodove po osnovu pokazanih rezultata u izradi slijedećih zadataka:

 1. Kandidati svih odsjeka rade pismeni rad iz oblasti Historija umjetnosti
 2. Kandidati za pojedine odsjeke rade zadatke iz slijedećih disciplina:

Nastavnički odsjek:

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje mrtve prirode
 • crtanje/sikanje slobodne kompozicije

Odsjek slikarstvo

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje zadatog motiva
 • realizacija po slobodnom izboru

Odsjek kiparstvo

 • crtanje figure
 • modeliranje portreta
 • bodovanje priloženih radova/mape
 • intervju

Odsjek grafika

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • predložak za jednu od tehnika
 • slobodna kompozicija

Odsjek grafički dizajn

 • crtanje portreta
 • crtanje mrtve prirode
 • vizuelna komunikacija – piktogrami
 • vizuelna komunikacija – plakat

Odsjek produkt dizajn

 • crtanje kompozicije
 • prostorna kompozicija u papiru
 • redizajn i analiza predmeta / modelovanje u glini
 • intervju, pregled mape i obrazloženje dizajnerskih zadataka

 

Bodovanje pokazanog uspjeha na izradi zadataka iz prethodnog člana vrši se tako što se svaki izrađeni zadatak boduje ocjenom od 5 – 10, tako da ocjene pojedinačno donose slijedeći broj:

– ocjena 5 (pet)                       0     bodova
–  ocjena 6 (šest)                      3     boda
– ocjena 7 (sedam)                 6     boda
–  ocjena 8 (osam)                   9     bodova
– ocjena 9 (devet)                   11     bodova
– ocjena 10 (deset)                 12     bodova

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 36 bodova (odnosno 60%), odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet), odnosno 0 (nula) bodova.

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn) u akademskoj 2024./2025. godini u dokumentu u prilogu.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024./2025. godini u dokumentu u prilogu.

Plan upisa u dokumentu u prilogu.

Upustvo za online prijavu kao i dodatne informacije za verifikaciju, kao i nostrifikaciju  dokumenata u dokumentima u prilogu.

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 – 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte univerzitetski tele informatički centar na telefon 033 560 240 ili na email upis@unsa.ba